Start

Studia podyplomowe „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw” trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 08:00 – 20:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 (stary kampus).