Program studiów

Podyplomowe studia „Zarządzanie łańcuchem dostaw”

Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan i program studiów

Czas trwania studiów podyplomowych – 2 semestry

ogólna liczba punktów ECTS – 63

ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych – 168

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr I Semestr II ECTS Forma zaliczenia
1 Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką 8 8 3 Zaliczenie
2 Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa 8 8 3 Zaliczenie
3 Infrastruktura logistyczna i gospodarka magazynowa 8 8 3 Zaliczenie
4 System SAP ERP 8 8 3 Zaliczenie
5 Elementy dynamiki systemów 8 8 3 Zaliczenie
6 Nowoczesne koncepcje i techniki zarządzania 8 8 3 Zaliczenie
7 Badania operacyjne i teoria optymalizacji 8 8 3 Zaliczenie
8 Prawo w logistyce 4 4 2 Zaliczenie
9 Zarządzanie relacjami z klientami w łańcuchu dostaw CRM 6 6 2 Zaliczenie
10 Zarządzanie relacjami z dostawcami w łańcuchu dostaw SRM 6 6 2 Zaliczenie
11 Łańcuchy dostaw i logistyka w praktyce gospodarczej – moduł A 8 8 3 Zaliczenie
Razem semestr 1   80   30  
12 Projektowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw (ADONIS) 8 8 3 Zaliczenie
13 Przegląd narzędzi Lean 8 8 3 Zaliczenie
14 Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa w procesach zgodnie z koncepcją Lean 8 8 3 Zaliczenie
15 Controlling strategiczny (ADOscore) 8 8 3 Zaliczenie
16 Controlling operacyjny 8 8 3 Zaliczenie
17 Six Sigma I – Wprowadzenie, fazy Define i Measure 8 8 3 Zaliczenie
18 Six Sigma II – Statystyczne doskonalenie, fazy Analyse, Improve, Control 8 8 3 Zaliczenie
19 Zintegrowane łańcuchy dostaw 8 8 3 Zaliczenie
20 Gospodarka opakowaniowa i zarządzanie odpadami opakowaniowymi 8 8 3 Zaliczenie
21 Standardy jakości i audyt logistyczny 8 8 3 Zaliczenie
22 Łańcuchy dostaw i logistyka w praktyce gospodarczej – moduł B 8 8 3 Zaliczenie
Razem semestr 2     88 33  
Razem 168     63