Projekt

 

 

Tytuł projektu: Stopień integracji w łańcuchu dostaw
a efektywność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
Nazwa Beneficjenta: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków publicznych przez
Narodowe Centrum Nauki