Informacje

Stopień integracji w łańcuchu dostaw
a efektywność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

 

Jednostka realizująca
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Adres: ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
Telefon: 022 59 35 603
Faks: 022 59 34 256
E-mail: sebastian_jarzebowski@sggw.pl
www: http://wne.sggw.pl/

Okres realizacji
24 miesiące w latach 2011-2013